cán bộ chính sách

Chuyện cảm động về người 14 năm nuôi con hộ một người xa lạ Tin ngày: 14/09/2018 09:35

Cuộc sống khó khăn, cực chẳng đã, người phụ nữ ấy phải lên Hà Nội làm thuê đủ các việc để kiếm đồng ra đồng vào, phụ giúp cho các con. Nhưng số phận trớ trêu, khi nhận công việc trông trẻ với số tiền lương ít ỏi, bà bỗng nhiên trở thành người mẹ của một đứa bé bị bỏ rơi.

Nhiều bất cập về chính sách cần được tháo gỡ Tin ngày: 08/08/2017 09:03

Việc thực hiện các chính sách đối với những người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các đối tượng hưởng lương, tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác điều động, luân chuyển và bố trí cán bộ của cấp ủy, chính quyền ở những vùng này.