chảo lửa ma túy

Bản lĩnh thép nơi “chảo lửa” ma túy Tây Bắc: Vào hang bắt cọp1 Tin ngày: 12/04/2015 21:15

Đã 22 giờ một ngày cuối tháng 3/2015, chuông điện thoại reo và cái tên Mai Hoàng nhấp nháy trên màn hình, ngỡ là một tin báo mới về việc bắt giữ một vụ ma túy nào đó, tôi vội nhấn nút nghe…

Chống tội phạm ma túy ở nơi “chảo lửa” Tây Bắc Tin ngày: 17/06/2016 09:03

Bất cứ chuyên án nào, các trinh sát ma túy ở Điện Biên Đông (Điện Biên) đều đối mặt với nguy hiểm và sự sống chết. Sự phức tạp đó đã khiến cho cuộc chiến chống ma túy ở đây lúc nào cũng như trên “chảo lửa”.