chấp hành tù Côn Đảo

Bài 2: “Phá bẫy” chúa đảo Tin ngày: 06/09/2017 11:25

Mặc dù chúa đảo Nguyễn Văn Vệ đã cố tình tìm mọi cách kéo dài thời gian nhằm ngăn việc điều tra “chuồng cọp” của đoàn nghị sĩ Mỹ nhưng do đã được Cao Nguyên Lợi cảnh báo trước, Tom Harkin và Don Luce đã lần lượt “phá bẫy” chúa đảo và tìm ra bí mật...

Bài cuối: Những chuỗi ngày ở 'địa ngục trần gian'… Tin ngày: 25/08/2015 08:29

Trong những ngày tháng gian khó ở Côn Đảo, đòn roi của kẻ thù không thể quật ngã ý chí của người chiến sỹ an ninh Nguyễn Văn Hoạch và những người đồng chí của mình.