chợ An Đông

Chủ tịch UBND quận 5 xin lỗi tiểu thương Tin ngày: 26/09/2017 12:49

Sau 4 năm kiến nghị nâng cấp sửa chữa chợ, mặc dù các tiểu thương đã đóng tiền đầy đủ nhưng yêu cầu của bà con vẫn chưa được giải quyết, sáng 19-9, tiểu thương chợ An Đông (quận 5, TP Hồ Chí Minh) đã bãi thị, yêu cầu được gặp ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 để được giải thích.

Thương lái chợ An Đông mua bán 10.000 viên ma túy tổng hợp Tin ngày: 07/01/2017 17:45

Không đủ tiền mua 10.000 viên ma túy tổng hợp, Minh rủ Hùng (cùng buôn bán ở chợ An Đông) góp vốn mỗi người một nửa, nếu bán được 200.000đ/viên sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn…