cua đỏ

Ngắm 45 triệu cua đỏ đi sinh sản kéo dài hàng km Tin ngày: 05/02/2018 06:07

Cua đỏ bò từ rừng ra biển để đẻ trứng trên đảo Phuc sinh ở Thái Bình Dương. Chính quyền địa phương đã phải đóng một số tuyến đường, làm cầu và xây đường hầm "phục vụ" cua. DK ngày 4-2 cho hay.

Chính quyền cấm đường làm cầu vì… cua Tin ngày: 09/02/2018 19:58

Cua từ rừng ra biển để đẻ trứng trên đảo Christmas ở Thái Bình Dương. Chính quyền địa phương đã phải đóng một số tuyến đường, làm cầu và xây đường hầm phục vụ cua.