cung đàn Đào Xá

Bâng khuâng cung đàn Đào Xá Tin ngày: 13/12/2017 14:52

Một thuở Hà Nội còn leng keng tàu điện, tôi thường gặp hai cha con người hát xẩm trên đường phố. Cậu con trai chừng lên 7, thỉnh thoảng hát chen vào, như muốn nối hơi cho bố. Giọng ông khê đặc vì đã hát từ sáng sớm.