cựu Thủ tướng Anh David Cameron

Cuộc chiến cai nghiện thuốc lá của Cameron và Obama Tin ngày: 30/08/2017 20:37

Đó là cuộc chiến gian nan của cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Năm 2011, David Caemron mô tả bản thân là “người nghiện thuốc lá lâu năm”. Và vào 4 năm sau đó, Cameron tuyên bố ông “tương đối thành công” trong cuộc đấu tranh từ bỏ hút thuốc lá. Nhưng đến năm 2017, dường như Cameron đã tái nghiện trở lại.