cứu vãn hòa bình

Ukraina: Cơ hội cứu vãn hòa bình Tin ngày: 16/12/2014 16:55

Từ chỗ từ chối đàm phán đến nhờ trung gian hòa giải và nay là đàm phán trực tiếp, dư luận thế giới đang hy vọng tiến trình hòa giải giữa các phe phái ở Ukraina đang đi vào thực chất và mở ra cơ hội hòa bình lâu dài cho quốc gia này.