đại thánh đường York Minster

Lực lượng cảnh sát “già” nhất thế giới sắp hoạt động trở lại Tin ngày: 04/07/2017 15:10

Được thành lập vào năm 1285, nhưng trong 80 năm qua, 8 sĩ quan của họ không có quyền hợp pháp bắt giữ bất cứ ai. Nhưng, vào mùa xuân này, lực lượng cảnh sát của đại thánh đường York Minster - nằm trong danh sách “Những thánh đường vĩ đại nhất thể giới” và là một trong những kiến trúc cổ đại nhất được xây dựng trong suốt 25 năm từ thế kỷ thứ XII ở Anh - sẽ được trao lại quyền giống như những nhân viên thực thi pháp luật bình thường.