dân đi điệu

Cạm bẫy kỳ nam hương Tin ngày: 08/02/2015 10:30

Với cái giá cao đến ngoài sức tưởng tượng, cao hơn cả vàng ròng nên kỳ nam hương được xem là thứ biệt dược có giá trị nhất hiện nay. Người ta, từ dân đi điệu (ngậm ngải tìm trầm - PV), dân buôn, phường đầu nậu trầm - kỳ đến các bậc lương y, kể cả các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về trầm hương - kỳ nam có thể không đồng quan điểm với nhau về nguồn gốc hình thành kỳ nam từ cây dó bầu cũng như tác dụng của kỳ nam.