đan dược

Giải mã cái chết của hai hoàng đế triều Thanh Tin ngày: 26/07/2017 07:07

Có một hiện tượng lạ trong y án Thanh cung: trong 10 hoàng đế triều Thanh vào lập đô ở Bắc Kinh, hầu hết đều băng hà vào cuối đông và đầu xuân, chưa ai vượt qua hết tháng Giêng. Như vua Thuận Trị chết vào ngày mùng 7, Càn Long chết vào mùng 3, Đạo Quang ngày 14 đều trong tháng Giêng. Còn các hoàng đế Khang Hy, Đồng Trị, Quang Tự, Tuyên Thống đều chết vào những ngày cuối đông giá rét.