dân tộc Dao

Lễ cấp sắc của người Dao có thể trở thành di sản văn hóa đại diện của nhân loại Tin ngày: 30/09/2017 17:29

Tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước”, Ban tổ chức thống nhất đề xuất làm hồ sơ Lễ cấp sắc của người Dao vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO. 

Không điện giữa vùng thủy điện Tin ngày: 30/01/2019 06:57

Khó ai có thể tin, sống ngay khu vực nằm giữa 3 nhà máy thủy điện nhưng hơn 260 hộ dân của 4 thôn trong xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Người dân chưa được hưởng ánh sáng văn minh, kinh tế kém phát triển, lạc hậu, không được cập nhật tin tức, những kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp...

Kỳ bí bài thuốc "trời sáng gà gáy" của người Dao11 Tin ngày: 27/06/2016 19:09

Bao đời nay đồng bào dân tộc Dao sống trên núi cao, họ đã biết sưu tầm, truyền đời cho các thế hệ những bài thuốc nam quý hiếm. Những bài thuốc ấy đều là cỏ cây, lá rừng gắn liền với cuộc sống của đồng bào.