đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha

Tây Ban Nha chấm dứt tình trạng “vô chính phủ” Tin ngày: 01/11/2016 13:30

Sau 10 tháng trong tình trạng không có chính phủ, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội thành lập một chính phủ chính thức sau khi Thủ tướng lâm thời Mariano Rajoy được Vua Felipe VI yêu cầu thành lập chính phủ mới và các đảng phái đối lập cũng không phản đối, cản trở việc này.