đáy xã hội

Người thầy bên dòng sông Ba-sắc Tin ngày: 05/05/2015 07:45

Cách thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) 11km thuộc khu Chpaum, quận ngoại thành Mien Cheay có ngôi làng Việt. Nơi đây nhiều người sống dưới đáy xã hội, cùng quẫn với hai chữ tương lai. Bọn trẻ học đến lớp 5 phải nghỉ ngang. Công tác giáo dục cho hàng trăm con em người Việt ở đây chỉ dừng lại ở việc xóa mù... Nơi đây có môt ông giáo già hơn 30 năm qua dạy chữ cho trẻ em Việt chưa từng nhận lương, chỉ sống bằng sự cưu mang, đùm bọc của những phụ huynh nghèo có con em hiếu học!