đế chế thuốc phiện

"Đế chế ma túy" phục vụ cỗ máy chiến tranh của Đế quốc Nhật Tin ngày: 02/08/2020 13:23

Từ cuối những năm 1800 đến giữa những năm 1900, đế quốc Nhật bắt đầu xúc tiến một tham vọng kéo dài hàng thập niên nhằm xây dựng một đế chế ở Thái Bình Dương. Sau khi “nuốt chửng” Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều hòn đảo xung quanh, đế quốc này đã sớm ngắm mục tiêu vào Trung Quốc.