đĩa hài Tết

Chỉ cần một chữ “Hinh” ! Tin ngày: 18/02/2015 15:35

“Này, Xuân Hinh ơi, anh thích báo đề là Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh hay là danh hài Xuân Hinh?”. “Ôi dào! Bây giờ Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân đông như nêm cối, nhiều như lính dàn trận. Gọi là danh hài thì một mình một sân, không đụng hàng. À mà chỉ cần ghi Xuân Hinh là người ta biết đến mình rồi. Không thì ngắn gọn chỉ cần mỗi tên Hinh thôi. Như ra sân khấu, MC giới thiệu: “Sau đây là tiết mục của Hinh”. Anh nói thế rồi cười. Tôi cũng cười. Ừ, chỉ cần một chữ “Hinh”.