du kích quân FLN

Tổ chức du kích Zapatista từ bỏ bạo lực tham gia chính trường Tin ngày: 06/09/2017 11:14

Ở Mexico, Zapatista được xem là tổ chức du kích nổi dậy hùng mạnh nhất trong vòng 100 năm qua. Phương châm đấu tranh của phong trào du kích Zapatista là lấy bạo lực làm hình thức đấu tranh chủ yếu; dùng bạo lực để thay lời nói. Mục tiêu cao nhất của phong trào này là giành lấy công bằng, công lý cho người da đỏ bản xứ.