đường cao tốc

Hơn 18.500 tỷ đồng xây dựng tuyến cao tốc Nghi Sơn-Bãi Vọt Tin ngày: 17/12/2014 10:04

Ban Quản lý dự án 6 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)-Bãi Vọt (Hà Tĩnh) hai làn xe theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).