hái lộc đầu xuân

Hái lộc đầu xuân cầu may mắn Tin ngày: 26/01/2020 08:05

Tục rằng, thời vua Hùng dựng nước và giữ nước, khi thấy các con của mình đã đủ khôn lớn, ông muốn các con đi trấn giữ các ải nhưng các con không ai muốn đi vì không nỡ xa cha mẹ. Vua và hoàng hậu bèn chọn ngày lành tháng tốt để tế với Trời - Đất ở núi Nghĩa Lĩnh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, phát triển.

Kỷ niệm 283 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các Tin ngày: 17/02/2019 08:14

Lễ hội kỷ niệm 283 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2019) và Năm Du lịch Hà Tiên 2019, được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19-2 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang).