hồi sinh

'Hồi sinh' cho những người phụ nữ khiếm khuyết thiên chức làm vợ Tin ngày: 20/04/2015 14:00

Tạo hóa sinh ra người phụ nữ và cho họ thiên chức được làm vợ, làm mẹ. Có lẽ, sống cả trên một núi tiền, có trong tay cả kho vàng bạc, châu báu thì không điều gì hạnh phúc hơn khi họ được viên mãn trong những thiên chức ấy.

Chính phủ sẽ có giải pháp để hồi sinh những con sông ô nhiễm của Thủ đô Tin ngày: 19/04/2015 09:08

Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát hiện trạng và các dự án chỉnh trị các đoạn tuyến sông phía Nam và Tây Hà Nội từ lâu đang báo động, khó khăn về nguồn nước cũng như mức độ ô nhiễm.