IQ

Chỉ số IQ nói lên điều gì? Tin ngày: 15/03/2018 11:20

Thuật ngữ chỉ số thông minh (Intelligence Quotient -IQ) chính thức xuất hiện vào đầu thế kỷ trước, do 2 đồng tác giả người Pháp là Alfred Binet (1857-1911) và Theodore Simon (1872-1961) đưa ra trong năm 1904. Họ muốn qua phương pháp trắc nghiệm IQ nhằm thẩm định trình độ thông minh của học sinh Pháp đương thời.

Pháp đào tạo lứa trẻ siêu nhân Tin ngày: 28/02/2017 21:35

Chúng nói chuyện khi mới được 18 tháng tuổi, tập đọc lúc lên 2 tuổi, học tiếng Hy Lạp cổ từ năm 3 tuổi, sử dụng thành thạo máy vi tính khi 4 tuổi và sành nhạc Mozart lúc 5 tuổi … Một năm sau chúng tới trường, cùng học với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Ở Pháp chỉ mỗi việc gọi "siêu tài" đã gây ra tranh cãi.