khu vực Mỹ Latinh

Hỗn loạn bao trùm Mỹ Latin Tin ngày: 30/10/2019 18:45

Biểu tình phản đối chính phủ đã bùng phát và kéo dài trong nhiều tuần lễ qua tại một số quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbe. Mấu chốt gây ra các cuộc biểu tình này được cho là do sự bất công đã tồn tại trong xã hội lâu nay chưa được giải quyết.

Cuộc tổng tuyển cử ở Mexico góp phần định hình bàn cờ chính trị khu vực Tin ngày: 02/07/2018 07:55

Sáng 1-7, gần 90 cử tri Mexico đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, với việc bầu ra tổng thống mới cùng 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ, 8 thống đốc bang, thị trưởng Mexico City và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương.