kiểm duyệt facebook

Facebook hợp tác với Israel kiểm duyệt tài khoản người Palestine Tin ngày: 29/10/2016 10:45

Theo thông tin của AP, “chính quyền Israel và Facebook đã đồng ý hợp tác với nhau để quyết định cách giải quyết sự kích động trên mạng xã hội”. Nỗ lực hợp tác kiểm duyệt Facebook - Israel được cho là nhằm mục tiêu vào những người Arập, Hồi giáo và Palestine chống đối sự chiếm đóng của quân đội Israel (IDF).