lãnh tụ Lenin

Dựng tượng Lenin nhân dịp 150 ngày sinh tại Đức Tin ngày: 16/03/2020 18:39

Đây là tượng đài đầu tiên của lãnh tụ Lenin được xây dựng sau 3 thập niên nước Đức tái thống nhất.

Ấn phẩm hy hữu được lãnh tụ Lenin viết lời tựa Tin ngày: 10/11/2016 20:20

Tháng 3-1919, tại Mỹ chính thức phát hành cuốn sách "Ten Days That Shook the World" (10 ngày rung chuyển thế giới) của tác giả John Reed (1887-1920), đề cập đến cuộc cách mạng "long trời lở đất" do những người Bolshevik tiến hành ở Nga hơn một năm trước.