lịch sử phát triển

Tiền đâu để Triều Tiên theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân?4 Tin ngày: 27/09/2016 15:45

Nằm ở phần phía bắc bán đảo Triều Tiên, cuối Chiến tranh thế giới lần 2, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 vùng, gọi là Bắc và Nam Triều Tiên, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.

Lực lượng CAND phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tin ngày: 13/08/2015 09:08

Lực lượng CAND đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và mở rộng quan hệ đối ngoại, trong đó có việc bảo vệ thành công Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ 7 đã góp phần quan trọng vào thành công hội nghị, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.