luật gián điệp

Mối lương duyên giữa nhà báo và tình báo Tin ngày: 23/06/2017 20:46

Từ thời Chiến tranh lạnh cho đến tận bây giờ, giữa nhà báo và tình báo có mối lương duyên ràng buộc khó dứt khỏi. Có khi nhà báo đóng vai điệp viên hoặc điệp viên đóng vai nhà báo. Có khi nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại các quốc gia vì không tuân thủ quy định của nước chủ nhà nên bị xem là gián điệp. Ở Anh, nhà báo có thể bị xem là gián điệp nếu vi phạm các quy định của Luật Gián điệp mới vừa được ban hành.

Luật gián điệp mới mở rộng quyền hạn cho cảnh sát Anh Tin ngày: 11/03/2016 10:20

Dự luật mới về quyền lực điều tra của chính quyền Anh cho phép cảnh sát nghiên cứu sâu vào lịch sử duyệt web của mọi người dùng.