nghị sĩ Stephen Meeks

Khi các nghị sĩ làm thêm Tin ngày: 03/01/2018 19:50

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng các ông nghị ở Mỹ không phải làm việc gì khác ngoài việc làm của một nghị sĩ, đại diện cho quyền lợi của cử tri bầu ra mình hoặc những người đã bỏ tiền tài trợ cho hoạt động tranh cử của mình.