nghiên cứu y khoa

Lợi ích to lớn của big data trong nghiên cứu y khoa Tin ngày: 11/03/2016 07:05

Mỗi ngày, có thêm nhiều dữ liệu hơn về cuộc sống của bạn được tạo ra. Các chuyên gia ước tính có đến 90% dữ liệu trên thế giới được tạo ra chỉ trong 2 năm qua, và lý do của con số này là sự tiến bộ ngày càng vượt trội của công nghệ.

Tử thi nhân tạo phục vụ nghiên cứu y khoa Tin ngày: 09/12/2015 08:10

Công ty SynDaver đặt trụ sở tại thành phố Tampa bang Florida (Mỹ) đang giới thiệu sản phẩm độc đáo dành cho việc nghiên cứu và huấn luyện phẫu thuật của sinh viên y khoa, đó là những cơ thể người nhân tạo bằng vật liệu tổng hợp (hay vật liệu composite) thay thế cho thi thể thật hiến tặng. Với sản phẩm này, SynDaver giúp những cuộc nghiên cứu y khoa trở nên hiệu quả hơn.