nhà viết kịch Xuân Trình

Nhớ Xuân Trình, người tiên phong đổi mới sân khấu Tin ngày: 03/12/2019 12:20

Từ sau cách mạng tháng Tám, có 4 nhà văn, nhà viết kịch nổi bật của nền sân khấu cách mạng, góp phần có tiếng nói rực rỡ cho nghệ thuật sân khấu: Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Lưu Quang Vũ và Xuân Trình.

Đề nghị truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà viết kịch Xuân Trình Tin ngày: 26/11/2019 05:39

Một loạt hoạt động nhằm nghiên cứu, đánh giá về sự nghiệp của cố nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình, tiến tới đề nghị truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho ông đang được gia đình phối hợp với Ban Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Xuân Trình - Nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” triển khai thực hiện.

Hội thảo khoa học Quốc gia về nhà viết kịch Xuân Trình Tin ngày: 21/11/2019 15:11

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội nghệ sĩ Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật trung ương, tạp chí Văn Hiến phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Xuân Trình- nhà viết kịch, nhà lãnh đạo sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” vào các ngày từ 25-11 đến 30-11-2019 tại rạp Đại Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội.