nhạc sĩ Sa Huỳnh

Khi nhân vật văn học hóa thân vào MV âm nhạc Tin ngày: 23/07/2019 12:26

Nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng luôn có một cuộc đời khác, đó chính là một cuộc đời được "nhân cách hóa" trong chính cuộc sống đương đại.

Tình yêu đã mang cho ta bao nhiêu thể đơn bào Tin ngày: 18/03/2017 16:20

Có một lần ngồi trò chuyện, Sa Huỳnh nói, khi viết, đôi bàn tay mình đang cháy. Tay run run tràn đầy xúc cảm cũng là đang cháy. Đôi mắt mình mờ đi theo năm tháng, cũng là đang cháy. Tóc cũng thế, tóc cũng đang cháy từng ngày, từng giờ, từng khắc. Nhiều lúc chúng ta quên mất một điều, đó là mình đang cháy.