nhạc sỹ Phó Đức Phương

Hỗn độn… nhạc trẻ Việt1 Tin ngày: 15/08/2016 20:00

Hỗn độn. Đó là cảm giác của phần lớn công chúng nghe nhạc hiện nay về thị trường nhạc Việt. Lần dò từng bước để đạt tới ngưỡng chuyên nghiệp hay chỉ là những thử nghiệm quái lạ không tuân theo chuẩn mực nào? Ai, nhạc sĩ ca sĩ nào, mới đáng gọi là tài năng hàng đầu thời hiện tại?

Nhạc sỹ Phó Đức Phương và Ngôi đền thiêng âm nhạc Tin ngày: 25/09/2015 08:00

Cuộc trò chuyện giữa tôi với nhạc sỹ Phó Đức Phương luôn bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa của những nhân viên ở TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT NAM nơi ông đang làm Giám đốc.