nhóm máu hiếm

Chuyện lạ về… nhóm máu Tin ngày: 09/09/2018 13:38

Có lẽ mọi người trong chúng ta chỉ nghĩ đến loại máu khi cần phải truyền máu nhưng người Nhật Bản tin rằng, tính cách con người liên quan chặt chẽ với nhóm máu. Do đó ở đất nước này, nhóm máu ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tình yêu và công việc làm bởi vì nó được cho là yếu tố quyết định liên quan đến tính cách và năng lực của một cá nhân.

“Ngân hàng máu sống” – những trái tim cao cả Tin ngày: 06/04/2018 18:07

Từ khi có "ngân hàng máu sống", tình trạng các bệnh viện không dám mổ cho bệnh nhân cấp cứu vì không có máu hoặc không đủ máu truyền cho bệnh nhân đã phần nào được giải quyết, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…