nữ điệp viên bí ẩn

Người phụ nữ Tây Ban Nha bí ẩn của Tình báo XôViết Tin ngày: 03/09/2019 20:25

Người phụ nữ Tây Ban Nha này gần như đã dành phần lớn cuộc đời mình cho hoạt động tình báo. Cho dù không ít người đã từng được nghe tới cái tên đại tá cơ quan an ninh quốc gia Africa De Las Heras, nhưng cho đến tận bây giờ bà vẫn được đánh giá là một trong những nữ điệp viên bí ẩn nhất của tình báo Xôviết.