ông Năm Yersin

Ông Năm Yersin: Sáng lập hai công trình nghiên cứu y học ở Việt Nam Tin ngày: 16/03/2018 11:30

Giữa lúc Yersin đang mải mê nghiên cứu ở Viện Pasteur Nha Trang và Trại chăn nuôi Suối Dầu, thì năm 1902 Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer mời ông ra Hà Nội giao nhiệm vụ thành lập Trường Y Đông Dương - tiền thân Trường Đại học Y Hà Nội sau này và cũng là trường đại học đầu tiên ở Đông Dương...

Người khám phá Lang Bian và tìm ra vi trùng dịch hạch Tin ngày: 13/03/2018 08:27

Cuộc đời nhà bác học Alexandre John Emeli Yersin như một huyền thoại, nhưng người dân Nha Trang vẫn gọi Yersin là "ông Năm" - rất gần gũi và thiện cảm.