phi thuyền Apollo-13

Số 13 “xui xẻo”? Tin ngày: 17/04/2018 13:24

Bất cứ năm dương lịch nào cũng có ít nhất một ngày 13 Thứ sáu, nhưng với những người “sợ” con số 13, xui nhất là những năm có tới 3 lần Thứ sáu ngày 13. Tỉ như năm 2015 gần đây được coi là “năm hạn” của họ, với các ngày 13 - Thứ sáu rơi vào các tháng 2, tháng 3 và tháng 11 - tương tự các năm 2009 và 2012 trước đấy, cũng như năm 2026 trong tương lai vậy. Còn riêng năm 2018 này có 2 ngày trong tháng 4 và tháng 7.