quân Pháp

Có một Giáng sinh của mọi Giáng sinh… Tin ngày: 24/12/2019 15:00

Noel đến gần. Các trận đánh vẫn tiếp tục. Song ở cả hai chiến tuyến, Pháp, Anh một bên và Đức một bên, người ta nghĩ nhiều đến gia đình, đến quà tặng cho trẻ, đến những cuộc tụ họp ấm lòng... giờ đây vì chiến tranh mà không được hưởng.

Cuộc tập kích quân Pháp ở Trạm Nam Chơn (tiếp theo và hết) Tin ngày: 15/01/2015 15:20

Chắc chắn rằng, cuộc tập kích Nam Chơn của nghĩa quân đã được chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng. Theo đánh giá của viên khâm sứ Trung Kỳ lúc bấy giờ là Baille thì: "Cuộc tập kích trên đã được lệnh từ Bộ Tổng tham mưu của phong trào nghĩa hội do Nguyễn Duy Hiệu làm thủ lĩnh đưa xuống”.

Cuộc tập kích quân Pháp ở Trạm Nam Chơn Tin ngày: 12/01/2015 19:05

Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam chỉ kéo dài trong 3 năm, từ năm 1885 (thời điểm Vua Hàm Nghi xuất bôn và hạ chiếu Cần vương) cho đến lúc thủ lĩnh của phong trào là Nguyễn Duy Hiệu sa vào tay giặc năm 1887. Trong các cuộc khởi nghĩa, có thể kể đến cuộc tập kích của nghĩa quân vùng Tây - Bắc Hòa Vang do chiến tướng Hồ Học làm thủ lĩnh vào Trạm Nam Chơn đêm 28/2, rạng ngày 1/3 năm 1886.