quyền riêng tư công dân

Hệ thống nhận diện gương mặt đang đe dọa quyền riêng tư công dân Mỹ Tin ngày: 02/11/2016 21:45

Hôm 18-10 vừa qua, một liên minh rộng lớn bao gồm 50 nhóm nhân quyền đệ trình một bức thư lên bộ phận phụ trách nhân quyền thuộc Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi mở cuộc điều tra về lực lượng cảnh sát nước này sử dụng lan rộng công nghệ nhận diện gương mặt.