quyền tự do báo chí

Tình báo Đức vi phạm quyền tự do báo chí Tin ngày: 10/03/2017 09:35

Theo các tài liệu rò rỉ, Cơ quan tình báo đối ngoại Đức (BND) âm thầm theo dõi một số lớn nhà báo nước ngoài - bao gồm nhân viên hãng tin lớn như BBC, Reuters và New York Times - trong nhiều năm dài.

Những điểm mới cơ bản của Luật Báo chí 2016 Tin ngày: 14/07/2016 17:43

Những điểm mới của Luật báo chí 2016 tạo được sự quan tâm lớn của đội ngũ những người làm báo và các tầng lớp nhân dân.


Báo chí không nên để lại “khoảng trống” thông tin gây đồn đoán phức tạp Tin ngày: 27/11/2015 08:58

Nhấn mạnh đặc trưng báo chí trong thời đại hiện nay là nhu cầu thông tin không giới hạn của con người; công nghệ rất cao và tính toàn cầu hoá, nhiều đại biểu Quốc hội đã cho rằng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) phải tính đến những điều này, để vừa tôn trọng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của nhân dân, vừa làm tốt công tác quản lý Nhà nước.