sào huyệt địch

“Nữ sinh biệt động xứ dừa” và trận đánh giữa sào huyệt địch2 Tin ngày: 11/02/2016 10:30

Đường về Bến Tre không còn trễ nải những chuyến phà Rạch Miễu chậm chạp như rùa bò mà vun vút gió lộng trên cây cầu Bến Tre dây văng. Nhưng người hoài cổ vẫn thích những chuyến phà ì ạch vỗ sóng vượt qua ba cồn đất nổi Thái Sơn, Cồn Phụng để được tận hưởng cảm giác mơn man tuyệt vời của miền sông nước xứ Dừa.

Cuộc đấu trí trong trại Davis Tin ngày: 28/04/2015 07:11

Suốt thời gian ở trại Davis từ ngày đầu thành lập trại đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là những cuộc đấu trí dài, căng thẳng. Thậm chí có những quãng thời gian kéo dài hàng tháng trời đoàn ta và địch không thể ngồi lại được với nhau.