sự nghiệp đổi mới

Quán triệt sâu sắc hơn những giá trị di sản to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tin ngày: 09/05/2020 06:48

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc".

Nhớ Xuân Trình, người tiên phong đổi mới sân khấu Tin ngày: 03/12/2019 12:20

Từ sau cách mạng tháng Tám, có 4 nhà văn, nhà viết kịch nổi bật của nền sân khấu cách mạng, góp phần có tiếng nói rực rỡ cho nghệ thuật sân khấu: Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Lưu Quang Vũ và Xuân Trình.

106 tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII Tin ngày: 02/06/2019 08:15

Chiều 1-6, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2018 đã chọn được 106/147 tác phẩm xuất sắc để trao giải; bao gồm: 7 giải A, 23 giải B, 42 giải C và 34 giải Khuyến khích.

Báo chí đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, mở rộng dân chủ xã hội Tin ngày: 24/01/2016 09:16

Trong nhiệm kỳ khóa XI, dưới sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… nhưng có lẽ thành tựu nổi bật của Đảng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển chính là mở rộng dân chủ xã hội. Mở rộng dân chủ từ trong Đảng tới ngoài xã hội là tư tưởng xuyên suốt trong mọi chủ trương chính sách của Đảng.