tiền mệnh giá lớn

Ấn Độ ngừng lưu thông tiền mệnh giá lớn để chống tham nhũng Tin ngày: 17/11/2016 17:10

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Narendra Modi, kể từ ngày 9-11, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tiến hành thu hồi các tờ tiền giấy mệnh giá lớn, với mục đích phòng chống nạn tham nhũng và ngăn ngừa việc tích trữ tiền hòng trốn thuế.