tín ngưỡng

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tâm linh Tin ngày: 24/11/2015 20:47

Bên cạnh các hoạt động tôn giáo thuần túy, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đã xảy ra một số vụ lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ANTT.

Đặc sắc mùa lễ hội Tây Nguyên Tin ngày: 10/01/2015 11:53

Cứ mỗi khi vào dịp cuối năm, cái nắng, cái lạnh bắt đầu đầy ắp là mùa lễ hội ở Tây Nguyên rộ lên. Đây cũng là thời điểm khí hậu Tây Nguyên khá đẹp trong năm, hạt lúa, hạt bắp đã về kho, men rượu đã ủ chín... đời sống văn hóa tinh thần của người dân Tây Nguyên ở các buôn làng cũng thắm thiết, nồng ấm...

Khơi dậy sức mạnh từ các tầng lớp nhân dân Tin ngày: 16/03/2020 09:34

Trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân tỉnh Lào Cai không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần dân tộc, từ bà con có đạo cho đến những người có uy tín trong cộng đồng dân cư như già làng, trưởng bản, thầy cúng thầy mo... tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo sự khởi sắc cho quê hương.

Tận mắt xem "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ" Tin ngày: 02/12/2016 20:50

Ngày 1-12, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” chính thức được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nỗ lực đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp Tin ngày: 29/12/2014 08:26

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đưa hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể này.