triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc Tin ngày: 19/12/2020 11:23

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.

Nhiều bất cập trong tổ chức triển lãm Mỹ thuật toàn quốc Tin ngày: 01/12/2020 18:58

Ngày 1/12, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020 khai mạc tại Hà Nội. Tuy nhiên, vấn đề được đặc biệt quan tâm không phải là chuyện chất lượng tác phẩm gia như thế nào hay tác phẩm, tác giả nào đạt giải như thường thấy trong các kỳ cuộc khác mà là có hay không sự tắc trách của Ban tổ chức trong bảo quản tác phẩm của tác giả gửi tham gia triển lãm?

Tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc bị hư hỏng: Trách nhiệm thuộc về ai? Tin ngày: 19/01/2021 11:54

Hơn một tháng sau Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2020, các tác phẩm bị mất, bị hư hỏng của các nghệ sĩ vẫn chưa được Ban Tổ chức đền bù hay giải quyết thỏa đáng. Nhiều họa sĩ đã có đơn gửi Ban Tổ chức yêu cầu bồi thường tác phẩm cho họ. “Đó là thái độ thiếu trân trọng nghệ sĩ và đứa con tinh thần của họ, gửi tranh đi triển lãm không khác gì đem con bỏ chợ”, họa sĩ Thân Trọng Dũng nói.