vấn đề toàn cầu

Lão hóa dân số đã trở thành vấn đề toàn cầu Tin ngày: 16/04/2019 16:59

Tình trạng lão hóa dân số theo đánh giá đang trở thành một vấn đề chính của kinh tế thế giới. Ước tính đến năm 2035, số lượng người từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt quá mốc 1 tỉ. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ thiếu hụt người lao động.

Phụ nữ với cuộc đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ Tin ngày: 20/10/2018 06:50

Thế giới đã tiến tới thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Ở khắp nơi trên thế giới, phụ nữ đã chứng minh rằng họ có thể gánh vác trách nhiệm phát triển kinh tê ë- xã hội, cũng như tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Sự ủng hộ ngày càng tăng đối với những mục tiêu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Chặng đường thành lập chính phủ đại liên minh sẽ "về đích"? Tin ngày: 08/02/2018 08:42

Cái gọi là đại liên minh sẽ đặt ra vô số thách thức cho nhiệm kỳ thứ tư của bà Angela Merkel, cũng như phần nào làm suy yếu quyền lực của bà để đưa các ưu tiên mà Đức đặt ra vào cải cách EU hay trong các vấn đề toàn cầu nói chung.