vi phạm bản quyền tác giả

Bảo vệ quyền tác giả: Thiếu công cụ hay thiếu niềm tin? Tin ngày: 03/11/2016 15:05

Áp dụng mô hình đã được khẳng định qua vài trăm năm trên thế giới, nhiều tổ chức đại diện tập thể bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan (CMOs) lần lượt ra đời và chuẩn bị được ra đời. Tạo thuận lợi cho chủ sở hữu hoặc người có quyền liên quan, đặc biệt là những người không có điều kiện tự tổ chức theo dõi, thu tiền sử dụng tác phẩm trong nước và quốc tế, CMOs tiện lợi hơn cho cả các cá nhân, tập thể sử dụng nhiều tác phẩm.

Còn nhiều vi phạm trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ Tin ngày: 01/11/2015 08:25

Hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất ở trong nước mà còn được sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa vào trong nước tiêu thụ bằng nhiều đường, kể cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch, trong đó chủ yếu là nhập lậu qua biên giới.