vỡ nợ tín dụng

Tín dụng đen dồn ép đời cơ cực Tin ngày: 04/05/2016 16:00

Người nghèo với thu nhập không ổn định, công nhân với đồng lương hằng tháng ít ỏi nhưng có nhu cầu tiêu dùng, khám chữa bệnh không thể trì hoãn vẫn luôn tồn tại trong xã hội. Đã phải chật vật mưu sinh mỗi ngày, ấy vậy mà, họ vẫn đang trở thành những “miếng mồi ngon” đối với nhiều người kinh doanh tín dụng đen, hay nói cách khác là cho vay nặng lãi.