voi rừng phá hoại

Nan giải bài toán bảo tồn và chung sống với voi rừng Tin ngày: 26/06/2018 07:44

Thời gian gần đây voi rừng liên tục phá hoại hoa màu, tài sản của người dân trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Voi rừng lại tràn ra tan phá khu dân cư Tin ngày: 17/03/2017 19:21

Ngày 17-3, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết,  những ngày vừa qua, đàn voi rừng từ khoảng 9 cá thể liên tục xuất hiện tại địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán để tìm kiếm thức ăn...