vũ khí giết người hàng loạt

Frizt Haber - Kẻ sát nhân nhận giải Nobel Hóa học Tin ngày: 28/08/2018 20:03

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải Nobel, chưa lần nào Hội đồng thẩm định giải gặp phải sự phản ứng gay gắt của công luận như năm 1919, khi Fritz Haber, người Đức, được trao giải Nobel Hóa học. Sự phản ứng ấy phát xuất từ việc Fritz Haber đã chế tạo ra khí độc Clo, Phosgene và khí Mù tạt, giết chết hơn 100.000 người lính thuộc phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới lần thứ I…

Trái đất sẽ bị hủy diệt vì vũ khí gây biến đổi gen, khí hậu và địa chất? Tin ngày: 03/10/2015 16:48

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga cảnh báo về hiểm họa mới, bao gồm vũ khí địa chấn và biến đổi gen.
Vũ khí gien di truyền, công cụ giết người hàng loạt mới