vườn Kiều

Mê Kiều nên dựng Vườn Kiều Tin ngày: 19/02/2018 08:02

Ở thành phố Biên Hòa - Đồng Nai có một vườn văn độc nhất vô nhị mang tên Vườn Kiều. 

Người lập vườn Kiều tại gia Tin ngày: 09/10/2015 10:15

Với tình yêu tha thiết dành cho Truyện Kiều và lòng ngưỡng mộ đại thi hào Nguyễn Du, ông Phạm Văn Khoát ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã dành một khoảng đất 3.000m² để làm Vườn Kiều riêng trong vườn nhà.