#Phòng 4 C45

Dùng “bình phong” là ông chủ đại lý bán vé máy bay để điều hành đường dây cá độ bóng đá
15:39 22/07/2016
Phòng 4, Cục C45 đã làm rõ đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng do Minh cầm đầu. Minh đã dùng “bình phong” là ông chủ đại lý bán vé máy bay và bán đồ mỹ nghệ để giao lưu kinh doanh với nhiều thành phần trong xã hội...